ESCENA ERASMUS

Escena Erasmus és un projecte teatral pioner a Europa, amb seu a la Universitat de València, en què participen fonamentalment estudiants Erasmus. Escena Erasmus naix amb l’objectiu de crear una xarxa d’universitats que establisquen un circuit teatral actiu que promoga l’intercanvi de les produccions teatrals realitzades majoritàriament pels estudiants Erasmus de cadascuna de les universitats participants. Es vol consolidar, doncs, com un espai productiu d’intercanvi cultural i lingüístic.

Més informació a: escenaerasmus.uv.es

Categories: