Passos Lleugers

TESTIMONIS DE DONES ENCARA PRESONERES A CAUSA DE LA DISCRIMINACIÓ HISTÒRICA I FAMILIAR Amb la col·laboració de Dacia Maraini, Amnistia Internacional i Edicions 96 Passos Lleugers és més que un espectacle teatral de sensibilització contra la violència cap a les dones. És una nova eina de promoció de la igualtat entre homes i dones que […]

Read More Passos Lleugers