passos lleugers

TESTIMONIS DE DONES ENCARA PRESONERES A CAUSA DE LA DISCRIMINACIÓ HISTÒRICA I FAMILIAR

Amb la col·laboració de Dacia Maraini, Amnistia Internacional i Edicions 96

Passos Lleugers és més que un espectacle teatral de sensibilització contra la violència cap a les dones. És una nova eina de promoció de la igualtat entre homes i dones que consisteix en un espectacle teatral, un debat amb el públic, un llibre i una campanya d’Amnistia Internacional.

Passos Lleugers forma part d’un extens projecte de repercussió internacional que es duu a terme des de fa set anys a Itàlia, i també a França, Regne Unit, Alemanya, Estats Units, Japó i Marroc.

Text i direcció Dacia Maraini
Traducció (valencià) Iban Leon Llop, (castellà) Belén Díez Coderque
Interpretació Victòria Salvador, Empar Canet, Núria Martín, Maribel Bravo, Pau Pons, Anna Marí, Laura Sanchis, Pau Gregori, Josep Valero, Daniel Tormo i Sergio Ibáñez.
Disseny gràfic Josep Valero
Col·labora Amnistia Internacional, Edicions 96

 

 

DOSSIER PASSOS LLEUGERS